Điều kiện hoàn tiền

Quy định về hoàn trả tiền mua khoá đào tạo

Học viên được nhận lại tiền mua Khóa đào tạo từ TikPlus Uni 05 (năm) ngày làm việc nếu Học viên có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mua Khóa đào tạo:

  • Nội dung khoá đào tạo không giống như quảng cáo (Thể hiện trong landing page khoá đào tạo hoặc trong các post quảng cáo khác)
  • Sau khi đăng ký khoá đào tạo nhưng không được kích hoạt hoặc kích hoạt bị lỗi và đã liên hệ với TikPlus Uni nhưng không xử lý được.
  • Học viên chuyển khoản dư số tiền khoá đào tạo (so với giá khoá đào tạo thực tế) và có liên hệ với TikPlus Uni qua hotline hoặc email, đối với trường hợp này TikPlus Uni sẽ refun lại số tiền sau khi trừ đi chi phí khoá đào tạo mà học viên đã đăng ký.
  • Không hoàn trả vì tham gia mua chung với các nhóm học tự phát.

Hình thức hoàn trả tiền mua khoá đào tạo

Nếu học viên gặp các trường hợp đã nêu trên TikPlus Uni sẽ hỗ trợ refun lại chi phí theo các hình thức sau:

  • Chuyển khoản qua STK Ngân Hàng, Momo (Lưu ý: khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng)
  • Thanh toán bằng tiền mặt: Hoàn lại chi phí khi học viên tới văn phòng của TikPlus Uni (Lưu ý: Trước khi tới phải liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của TikPlus Uni để đặt lịch hẹn)

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

Hotline: 076 3839 899

Email: cskh.tikplusuni@gmail.com