Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  • Mọi thông tin trên website được chúng tôi thực hiện dựa trên kinh nghiệm thực chiến, những trải nghiệm từ thất bại đến cả thành công và tổng hợp lại.
  • Bên cạnh đó là những thông tin được tổng hợp từ các nguồn uy tín khác.
  • Các khoá học do TikPlus Uni triển khai không cam kết với bạn bất  kỳ kết quả cụ thể nào.
  • Chúng tôi chỉ cam kết làm tốt nhất trong năng lực của mình để giúp bạn có thêm nhiều kiến thức và đi xa nhất có thể.
  • Việc bạn thành công, có kết quả tốt hay không, sẽ phụ thuộc vào năng lực cá nhân của bạn, sự kiên trì và khả năng tự học hỏi liên tục của bạn.